Decanaat

Stage lopen
In de onderbouw vinden we het belangrijk dat je kennismaakt met de Maatschappelijke Stage (MaS). Je loopt in het eerste en het tweede studiejaar een Maatschappelijke Stage bij een vrijwilligersorganisatie, bijvoorbeeld een buurthuis, sportvereniging of zorginstelling. De MaS doe je niet alleen voor jezelf; het gaat er met name om dat je iets voor een ander betekent en zo de ander helpt. De MaS is een speciaal en verplicht onderdeel van ons onderbouwprogramma.

In het derde leerjaar ga je van 12 juni tot en met 23 juni 2017 op stage. Je zoekt daarvoor zelf een bedrijf. Bijvoorbeeld een supermarkt, havenkantoor, kinderopvang of zorginstelling. Voorafgaand aan de stageperiode besteden we in de lessen aandacht aan de stage. We leggen je uit hoe je aan een stageplaats komt, leren je een sollicitatiebrief schrijven en oefenen een sollicitatiegesprek met je. De stage is belangrijk want deze telt mee voor je eindexamen.

Studie- en beroepskeuze
We begrijpen dat het lastig is om nu al de juiste keuzes voor je toekomst te maken, daarom volg je al vanaf het eerste jaar mentorlessen. In de mentorles maak je een begin met leren kiezen en het maken van een beroepskeuze. In leerjaar 2 krijg je hulp bij het kiezen van een sector en vakkenpakket en in leerjaar 4 bij het kiezen van een vervolgopleiding. Naast de mentorlessen die je volgt organiseren we ook voorlichtingsavonden en individuele gesprekken met decaan Giovanni Verstralen. Ook ga je samen met je klas naar beroepenevenementen en ga je op bezoek bij de ROC’s Albeda en Zadkine waar je verder kunt in het middelbaar beroepsonderwijs(mbo).

Voor meer informatie, opinies en discussies over jouw studie- en beroepskeuze kun je naar onze keuzesite op DeDecaan.net.