Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling LMC 
 
De Palmentuin heeft, zoals iedere school, een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers.  Bij hem/haar kun je terecht met klachten of geschillen die met de school te maken hebben.  Je kunt hier denken aan zaken als discriminatie, pesten, geweld, intimidatie en/of machtsmisbruik. De vertrouwenspersoon probeert altijd eerst om samen met de partijen het conflict op te lossen, voordat een officiële klachtenprocedure wordt gestart. De vertrouwenspersoon heeft natuurlijk een geheimhoudingsplicht. Uiteraard hebben we ook een klachtenregeling. Deze ligt ter inzage bij onze administratie.
 
De LMC-vertrouwenspersonen zijn: 
 
Sohbeth Kulcu
skulcu@eenheidzorg.nl
06 - 29 52 63 30
 
 
Hans van Doorn
hvdoorn@lmc-vo.nl
010 - 7147300