Onderwijs

Schooltijden
We gaan ervan uit dat je vijftien minuten voor het begin van de lessen op school bent. Om
08:15 gaat dan ook de eerste bel. Om 08:25 gaat de tweede bel, dan kun je rustig naar het
lokaal lopen. Om 08:30 gaat de derde bel, dan zit je in de klas en gaat de les van start.

Onderbouw
De eerste twee leerjaren volg je ongedeeld vmbo ofwel kader/mavo (k/m). Dat betekent dat we geen onderscheid maken naar niveau. We kijken eerst hoe je het doet op school.

Lespakket
In de onderbouw krijg je les in leergebieden. Dit zijn vakken die veel met elkaar te maken hebben. Je leert zo het verband te zien tussen verschillende onderwerpen:

• Mens & Maatschappij: geschiedenis, aardrijkskunde en economie.
• Mens & Natuur: biologie, natuurkunde, scheikunde, techniek, koken en verzorging.
• Kunst & Cultuur: tekenen, handvaardigheid, culturele en kunstzinnige vorming.

Ook volg je de vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, lichamelijke opvoeding, Lekker Fit. Ook heb je Beter Presteren Uren en mentorles. Vaardigheden die je verbetert zijn: samenwerken, zelfstandigheid, presenteren, oplossingsgericht denken, reflecteren en creativiteit.

Lekker Fit
Of je nu de talent-, theater- of sportopleiding doet, we vinden het belangrijk dat je lekker fit bent, daarom krijg je in het eerste jaar ‘Lekker Fit lessen’. Dat betekent iedere week een extra uur sport & beweging en les over voeding en het samenstellen van gezonde maaltijden. Na schooltijd kun je deelnemen aan sport clinics. Aan het einde van het schooljaar gaan de beste teams naar ‘The Final’ in Ahoy, een evenement met veel sport, voeding en optredens van bekende artiesten.

Beter Presteren Uren (BPU)
We vinden het belangrijk dat je de Nederlandse taal en rekenen goed beheerst, daarom besteden we in alle lessen daar extra aandacht aan. Ook geven we twee uur per week extra taal en rekenen. In deze uren kun je taal, begrijpend lezen en rekenen doorontwikkelen.

Je rapport
Het schooljaar is verdeeld in vier perioden. Aan het einde van elke periode krijg je een rapport. Wanneer je dat krijgt, staat in de jaaragenda verderop in deze gids. Na elk rapport organiseren we een voortgangsbespreking. Je mentor bespreekt tijdens deze avond je voortgang met jou en je ouders/verzorgers. We gaan er vanuit dat jij met je ouders/verzorgers naar school komt voor dit gesprek.

Niveaubepaling
Om aan het einde van het tweede leerjaar te kunnen bepalen welk niveau bij je past, krijg je lesstof op twee niveaus aangeboden. Ook krijg je cijfers op twee niveaus. We kijken goed naar jouw prestaties in de les en bij toetsen, maar ook je werkhouding en je inzet tellen mee. Richting het einde van het tweede schooljaar bespreken we zorgvuldig met jou en je ouders/verzorgers het leerwegadvies gebaseerd op cijfers, inzet en capaciteiten.

Maatschappelijke Stage
In de onderbouw vinden we het belangrijk dat je kennismaakt met de Maatschappelijke Stage (MaS). Je loopt in het eerste en het tweede studiejaar een Maatschappelijke Stage bij een vrijwilligersorganisatie, bijvoorbeeld een buurthuis, sportvereniging of zorginstelling. De MaS doe je niet alleen voor jezelf; het gaat er met name om dat je iets voor een ander betekent en zo de ander helpt. De MaS is een speciaal en verplicht onderdeel van ons onderbouwprogramma.

De bovenbouw
In de bovenbouw ga je verder op de leerweg die het beste bij je past: de kaderberoepsgerichte of de mavo. De leerwegen worden voor alle drie de opleidingen aangeboden.

Kaderberoepsgerichte leerweg
Binnen de beroepsgerichte leerweg bieden we de sectoren Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen aan. Je krijgt dan praktijkgerichte vakken in een levensechte omgeving. Dat vergemakkelijkt de overstap naar het mbo, en bereidt je alvast voor op de arbeidsmarkt. De beroepsgerichte leerwegen leiden op voor kwalificatieniveau 3 en 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Economie & Ondernemen

Als je kiest voor Economie & Ondernemen ontwikkel je je op het gebied van administratie, marketing, secretarieel, ondernemen en webshop.

Zorg & Welzijn
Als je kiest voor Zorg & Welzijn ontwikkel je je op het gebied van sociaal pedagogisch werk, zorg- en hulpverlening, begeleiding van activiteiten, persoonlijke verzorging en voedingsverzorging.

Handel & Administratie
Als je kiest voor Handel & Administratie ontwikkel je je op het gebied van bedrijfsrekenen,
tekstverwerken, boekhouden, verkooppraktijk en kantoorpraktijk.

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo)
Binnen de mavo bieden we alleen de sector economie aan. Heb je een diploma met zes vakken waaronder Economie & Ondernemen, dan ontvang je een diploma ‘gemengde leerweg’.

Stages
Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan van 18 - 29 juni 2018 op stage. Je zoekt daarvoor zelf een bedrijf. Bijvoorbeeld een supermarkt, havenkantoor, kinderopvang of zorginstelling. Voorafgaand aan de stageperiode besteden we in de lessen aandacht aan de stage. We leggen je uit hoe je aan een stageplaats komt, leren je een sollicitatiebrief schrijven en oefenen een sollicitatiegesprek met je. De stage is belangrijk want deze telt mee voor je eindexamen.