image

Uitleg Magister

Er zijn ouders die meedenken met de school vanuit de MR (Medezeggenschaps Raad)

Lees verder

Palmentuin gebruikt Magister als schooladministratiesysteem. Hierin worden onder ander de adresgegevens van de leerlingen en ouders/verzorgers, de behaalde cijfers en de aanwezigheid opgeslagen. Magister bevat ook een Elektronische LeerOmgeving (ELO). Hier kunnen de leerlingen onder andere huiswerk, opdrachten, studiewijzers, digitaal lesmateriaal en cijfers terugvinden.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ouders de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal aanpassen in Magister.

 

Account
Alle leerlingen en ouders/verzorgers van onze school krijgen bij de start van het schooljaar een persoonlijke inlogcode.

Handleiding downloaden